Regulamin

Informacje wstępne:
1) content zgromadzony w Serwisie udostępniany jest Użytkownikom bezpłatnie.
2) rozpoczęcie korzystania z contentu Serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i warunków korzystania z Serwisu.
3) każdy użytkownik, który rozpoczyna korzystanie z Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.
4) serwis informuje użytkowników mailowo o każdej zmianie wprowadzonej do regulaminu.

Definicje:
1) Serwis- serwis internetowy www.GOTUJ.pl
2) Użytkownik- każda osoba przegladająca serwis GOTUJ.pl
3) Społeczność- użytkownicy posiadający aktywne konto w serwisie GOTUJ.pl
4) Content- dowolna treść opublikowana w serwisie (przepis, artykuł, wpis na forum, zdjęcie, grafika, film)
5) Konto- zbiór danych umożliwiających autoryzację i funkcjonowanie Użytkownika w Serwisie

Korzystanie z serwisu GOTUJ.pl:
1) korzystanie z serwisu jest bezpłatne
2) serwis ma na celu znalezienie informacji wśród contentu opublikowanego w Serwisie lub nawiązanie kontaktu z redakcją przez niezalogowanych Użytkowników.
3) użytkownicy zalogowani mają dodatkowo możliwość podzielenie się autorskimi materiałami graficzno-tekstowymi z innymi Użytkownikami serwisu oraz nawiązanie i podtrzymanie kontaktów z innymi Użytkownikami.

Ochrona danych osobowych:
1) dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Serwis GOTUJ.pl oraz wykorzystywane zgodnie z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz w zgodzie z ustawą z     dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Publikowanie w Serwisie:
1) serwis zabrania zamieszczania contentu nie pozostającego w zgodzie z prawem polskim i międzynarodowym, materiałów pornograficznych, niemoralnych, nawołujących     do nietolerancji rasowej lub wyznaniowej.
2) serwis zabrania publikacji zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody     autora.
3) serwis zabrania zamieszczania treści namawiających do działalności nielegalnej.
4) serwis zabrania zamieszczania Contentu zawierającego reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako konkurencyjne lub działające na niekorzyść Serwisu.
5) serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia lub modyfikowania contentu zamieszczanego przez Użytkownika bez podania powodu.
6) uczestnicy naruszający Regulamin oraz przyjęte normy mogą zostać usunięci z serwisu poprzez zablokowanie albo usunięcie konta.
7) serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z opublikowanego przez Użytkownika na stronie serwisu contentu.
8) serwis nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność Serwisu oraz za nieprawidłowe działanie serwisu z przyczyn niezależnych od administratora Serwisu.
9) serwis zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do funkcjonalności Serwisu w każdym czasie.
10) serwis zastrzega sobie możliwość zawieszenia działalności Serwisu w każdym czasie.
11) serwis zastrzega sobie możliwość trwałego wyłączenia Serwisu bez konieczności archiwizowania opublikowanego na nim contentu.
12) konkursy oraz oferty specjalne będą regulowane osobnymi regulaminami.


Prawa autorskie:
1) korzystanie z przepisów, informacji, danych oraz grafik umieszczonych w Serwisie nie oznacza dla Użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw.
2) użytkownik może korzystać danych zawartych w serwisie jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
3) użytkownik upoważnia administratora oraz moderatorów Serwisu do dokonywania zmian w zamieszczonym przez Użytkownika contencie, w szczególności dotyczy to tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej oraz poprawek stylistycznych i językowych.
4) użytkownicy poprzez samodzielne publikowanie contentu oraz jego udostępnianie za pośrednictwem Serwisu wyrażają zgodę na jego wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
5) serwis nie zezwala na zamieszczanie linków umożliwiających Użytkownikom przejścia na inne strony internetowe.

Społeczność Serwisu:
1) celem społeczności w Serwisie jest umożliwienie Użytkownikom nawiązania i podtrzymania kontaktów z innymi Użytkownikami.
2) Społeczność jest dostępna dla wszystkich użytkowników w zakresie przeglądania contentu zamieszczonego na serwisie.
3) dla wszystkich Użytkowników zarejestrowanych Społeczność jest dostępna w zakresie zamieszczania Materiałów oraz wzajemnego komunikowania się.
4) wraz z zarejestrowaniem się w serwisie Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z wszystkich elementów Społeczności.

Jak zostać członkiem Społeczności:
1) aby zostać członkiem społeczności należy zarejestrować się za pomocą formularza rejestracyjnego, wypełniając pola obowiązkowe oraz wypełnić lub pozostawić puste pola nieobowiązkowe.
2) wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Użytkownika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Konto w serwisie GOTUJ.pl:
1) Użytkownik może posiadać maksymalnie 1 Konto w Serwisie.
2) Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z wejścia w posiadania hasła Użytkownika przez osoby trzecie.
3) nowo założone Konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.
4) konta nieużytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, zostają automatycznie usunięte bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.
5) konta nie aktywowane w ciągu 24 godzin, zostają automatycznie usunięte bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.
6) W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad Regulaminu, jego Konto może zostać tymczasowo lub na stałe zablokowane.
7) W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad Regulaminu, jego Konto może zostać tymczasowo lub na stałe zablokowane.
8) Użytkownik korzystający z forum zobowiązuje się do przestrzegania zasad netykiety:

 

 

 

Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję